Tràmits municipals


Recerca

Serveis personals, ajuts socials i subvencions

Descripció     Nivell modernització
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'arrelament social Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'habitatge per renovació de residència per reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'integració social Informació Nivell 1. Informació
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la Deixalleria (fixa i mòbil) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI pel foment del lloguer social Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI per la conservació i millora de l'entorn urbà (rehabilitació de façanes) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS.Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
BENESTAR SOCIAL. Comunicació d'avís de tall de subministrament Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
BENESTAR SOCIAL. Sol·licitud del servei de centre de dia per a la gent gran Informació Nivell 1. Informació
EMPRESA. Justificació de subvenció del Programa de Suport al Programa Reempresa Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
EMPRESA. Sol·licitud de subvenció al Programa Reempresa Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
EMPRESA.Sol·licitud d'ajut per estimular i reactivar la contractació a les empreses Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Acceptació d'una subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Justificació d'una subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Sol·licitud de subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per a finançar la realització d'un IITE Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per al foment de l'accessibilitat Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
RRHH. Sol·licitud del certificat de serveis prestats Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Acceptació d'una subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Justificació d'una subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Sol·licitud de subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Tramitació electrònica Nivell 2. Tramitació electrònica
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic