Tràmits municipals


Recerca

Serveis personals, ajuts socials i subvencions

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de subvenció a les empreses per la contractació de joves menors o igual a 30 anys i persones majors o iguals a 45 anys Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'informe d'habitatge per renovació de residència per reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
Justificació d'una subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Justificació d'una subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la deixalleria (fixa i mòbil) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de les taxes per fer ús del transport urbà Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de l'IBI pel foment del lloguer social Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles per la conservació i millora de l'entorn urbà Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud del certificat de serveis prestats Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud del servei de centre de dia per a la gent gran Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'informe d'arrelament social Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'informe d'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'informe d'integració social Informació Nivell 1. Informació

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Tramitació electrònica Nivell 2. Tramitació electrònica
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica