Tràmits municipals


Recerca

Tributs, multes i gestions econòmiques

Descripció     Nivell modernització
Al·legacions/ Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Identificació del conductor responsable d'una infracció Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud de certificat de béns Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de devolució de fiança Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Tributs municipals (impostos) Informació Nivell 1. Informació

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Tramitació electrònica Nivell 2. Tramitació electrònica
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic