Tràmits municipals


Recerca

Activitats econòmiques i emprenedoria

Descripció     Nivell modernització
Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat i projecte (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia ambiental municipal (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia centres de culte Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Declaració responsable en matèria de salut alimentària (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'alta al Portal del Proveïdor Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de cessament d'activitat Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de llicència ambiental (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de llicència d'activitats del Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Animals de companyia

Descripció     Nivell modernització
Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud o renovació de llicència per a la conducció de gos perillós Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Associacions i participació ciutadana

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de cessió d'illes de contenidors Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa al Registre d'entitats i associacions Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Comerç, mercats i fires

No existeixen tràmits

Contractació administrativa

Descripció     Nivell modernització
Presentació de documentació de contractes menors Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Cultura i lleure

No existeixen tràmits

Educació i jovent

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud d'ajut econòmic al servei de menjador de les escoles bressol municipals Informació Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de preinscripció i matrícula de les Escoles Bressol Municipals Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de serveis d'educació viària a escoles i altres entitats Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud del certificat de distància entre el domicili i el centre educatiu Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Impresos generals i certificat digital idCAT

Descripció     Nivell modernització
Bústia de suggeriments Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret d'accés a dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret d'accés a la informació pública Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret de limitació al tractament de dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret de portabilitat de dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret de rectificació de dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret de supressió de dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Dret d'oposició al tractament de dades personals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud del certificat digital IdCAT Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud general Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Llicències i permisos

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud d'autorització sanitària municipal de piscines d'ús públic Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
NÍNXOL. Inscripció de dades funeràries Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
NÍNXOL. Sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol Informació Nivell 1. Informació
NÍNXOL. Sol·licitud de reversió d'un nínxol Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
NÍNXOL.Sol·licitud d'alta de nínxol Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
RECLAMS. Sol·licitud d'instal·lació o modificació de reclams publicitaris Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de llicència de parcel·lació o segregació o agregació Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de llicència d'obres Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de llicència per a instal.lar i posar en funcionament una grua torre per obres Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
URBANISME. Sol·licitud de primera ocupació i/o utilització dels edificis i de les construccions Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Padró d'habitants, cens i parelles

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud d'alta al padró d'habitants o de canvi de domicili Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de baixa del padró d'habitants Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de celebració de matrimoni civil Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de certificat positiu o negatiu del registre de parelles de fet Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de volant d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de volant d'empadronament individual Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de volant històric d'empadronament Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'un certificat d'empadronament Informació Nivell 1. Informació

Salut pública i medi ambient

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud d'autorització d'activitats de crema amb risc d'incendi forestal Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud per a recollir materials de la Deixalleria per a la realització d'activitats formatives Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud per prendre part en la licitació d'atorgament d'una llicència d'un hort urbà Informació Nivell 1. Informació

Seguretat ciutadana

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de llicència d’armes d’aire comprimit Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud d’autorització de menors per viatjar a l’estranger Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'informe d'actuacions de la guàrdia urbana Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Serveis personals, ajuts socials i subvencions

Descripció     Nivell modernització
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'arrelament social Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'habitatge per renovació de residència per reagrupament familiar d'estrangers Informació Nivell 1. Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'informe d'integració social Informació Nivell 1. Informació
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la Deixalleria (fixa i mòbil) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI pel foment del lloguer social Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI per la conservació i millora de l'entorn urbà (rehabilitació de façanes) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI) Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
AJUTS.Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
BENESTAR SOCIAL. Comunicació d'avís de tall de subministrament Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
BENESTAR SOCIAL. Sol·licitud del servei de centre de dia per a la gent gran Informació Nivell 1. Informació
EMPRESA. Justificació de subvenció del Programa de Suport al Programa Reempresa Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
EMPRESA. Sol·licitud de subvenció al Programa Reempresa Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
EMPRESA.Sol·licitud d'ajut per estimular i reactivar la contractació a les empreses Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Acceptació d'una subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Justificació d'una subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
ESPORTS. Sol·licitud de subvenció d'esports Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per a finançar la realització d'un IITE Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per al foment de l'accessibilitat Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
RRHH. Sol·licitud del certificat de serveis prestats Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Acceptació d'una subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Justificació d'una subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
SUBVENCIÓ. Sol·licitud de subvenció Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Tributs, multes i gestions econòmiques

Descripció     Nivell modernització
Al·legacions/ Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Identificació del conductor responsable d'una infracció Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud de certificat de béns Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de devolució de fiança Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Tributs municipals (impostos) Informació Nivell 1. Informació

Urbanisme, manteniment de la ciutat i carrers

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud del certificat d'aprofitament i règim urbanístic Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud del certificat d'informe tècnic en matèria urbanística Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud del certificat sobre el canvi de numeració o nom d'un carrer Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud del certificat sobre legalitat o antiguitat Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'informe del Patronat de la Ciutat Antiga Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Via pública, trànsit i transport municipal

Descripció     Nivell modernització
Gestió de vehicles abandonats Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud d'informe d'accident de trànsit Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'accés als punts de recàrrega municipals per vehicles elèctrics Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'autorització d'aparcament per a un vehicle d'un comerç de la zona DUMA Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'autorització per accedir al casc urbà de Vic pels vehicles de més de 12 tones Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de recuperació de vehicles retirats pel servei de grua Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de registre de bicicletes Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de targetes socials de transport urbà (autobús) Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud del distintiu d'aparcament a la zona verda Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'ocupació de la via pública temporal per a instal·lar-hi una terrassa Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per obres i serveis Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Tramitació electrònica Nivell 2. Tramitació electrònica
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic