Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation Links

25/05/2022

Tràmits municipals


Recerca

Activitats econòmiques i emprenedoria

Descripció    
Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat i projecte (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació prèvia ambiental municipal (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació prèvia centres de culte Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives Informació Iniciar el tràmit en línia
Declaració responsable en matèria de salut alimentària (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de cessament d'activitat Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de llicència ambiental (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de llicència d'activitats del Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE) Informació Iniciar el tràmit en línia

Animals de companyia

Descripció    
Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud o renovació de llicència per a la conducció d'un gos perillós Informació Iniciar el tràmit en línia

Associacions i participació ciutadana

Descripció    
Sol·licitud de cessió d'illes de contenidors Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa al Registre d'entitats i associacions Informació Iniciar el tràmit en línia

Comerç, mercats i fires

No existeixen tràmits

Contractació administrativa

Descripció    
Presentació de documentació de contractes menors Informació Iniciar el tràmit en línia

Cultura i lleure

No existeixen tràmits

Educació i jovent

Descripció    
Sol·licitud de serveis d'educació viària a escoles i altres entitats Informació
Sol·licitud del certificat de distància entre el domicili i el centre educatiu Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'inscripció als casals d'estiu Informació Sol·licitar plaça

Impresos generals i certificat digital idCAT

Descripció    
Bústia de suggeriments Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret d'accés a dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret d'accés a la informació pública Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret de limitació al tractament de dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret de portabilitat de dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret de rectificació de dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret de supressió de dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Dret d'oposició al tractament de dades personals Informació Iniciar el tràmit en línia
Registre d'entrada de documentació per a altres administracions (finestreta única) Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud del certificat digital IdCAT Informació
Sol·licitud general Informació Iniciar el tràmit en línia

Llicències i permisos

Descripció    
Sol·licitud d'autorització sanitària municipal de piscines d'ús públic Informació Iniciar el tràmit en línia
NÍNXOL. Inscripció de dades funeràries Informació Iniciar el tràmit en línia
NÍNXOL. Sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol Informació Iniciar el tràmit en línia
NÍNXOL. Sol·licitud de reversió d'un nínxol Informació Iniciar el tràmit en línia
NÍNXOL.Sol·licitud d'alta de nínxol Informació Iniciar el tràmit en línia
RECLAMS. Sol·licitud d'instal·lació o modificació de reclams publicitaris (rètol) Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud de llicència per a instal.lar i posar en funcionament una grua torre per obres Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud de primera ocupació i/o utilització dels edificis i de les construccions Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud d'una comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud d'una llicència de divisió horitzontal Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud d'una llicència de parcel·lació o segregació o agregació Informació Iniciar el tràmit en línia
URBANISME. Sol·licitud d'una llicència d'obres Informació Iniciar el tràmit en línia

Padró d'habitants, cens i parelles

Descripció    
Sol·licitud d'alta al padró d'habitants o de canvi de domicili Informació
Sol·licitud de celebració d'un matrimoni civil Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de la baixa del padró d'habitants Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un certificat positiu o negatiu del registre de parelles de fet Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un volant del padró d'habitants col·lectiu Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un volant del padró d'habitants històric Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un volant del padró d'habitants individual Informació Iniciar el tràmit en línia

Salut pública i medi ambient

Descripció    
Sol·licitud d'autorització d'activitats de crema amb risc d'incendi forestal Informació
Sol·licitud per a recollir materials de la deixalleria per a la realització d'activitats formatives Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud per prendre part en la licitació d'atorgament d'una llicència d'un hort urbà Informació

Seguretat ciutadana

Descripció    
Sol·licitud d'una llicència d’armes d’aire comprimit Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol.licitud d’autorització de menors per viatjar a l’estranger Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'informe d'actuacions de la guàrdia urbana Informació Iniciar el tràmit en línia

Serveis personals, ajuts socials i subvencions

Descripció    
ACOLLIDA. Sol·licitud d'un informe d'arrelament social Informació Iniciar el tràmit en línia
ACOLLIDA. Sol·licitud d'un informe d'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers Informació Iniciar el tràmit en línia
ACOLLIDA. Sol·licitud d'un informe d'habitatge per renovació de residència per reagrupament familiar d'estrangers Informació
ACOLLIDA. Sol·licitud d'un informe d'integració social Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la deixalleria (fixa i mòbil) Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI pel foment del lloguer social Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI per la conservació i millora de l'entorn urbà (rehabilitació de façanes) Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI) Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS. Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament, codesenvolupament, drets humans i educació Informació Iniciar el tràmit en línia
AJUTS.Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge Informació Iniciar el tràmit en línia
BENESTAR SOCIAL. Comunicació d'avís de tall de subministrament Informació Iniciar el tràmit en línia
BENESTAR SOCIAL. Sol·licitud del servei de centre de dia per a la gent gran Informació Iniciar el tràmit en línia
EMPRESA. Justificació de la subvenció del Programa de Suport al Programa Reempresa Informació Iniciar el tràmit en línia
EMPRESA.Sol·licitud d'un ajut per estimular la contractació a les empreses Informació Iniciar el tràmit en línia
ESPORTS. Sol·licitud d'una subvenció d'esports Informació Iniciar el tràmit en línia
HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per al foment de l'accessibilitat Informació
Justificació de la subvenció per a entitats socials Informació
RRHH. Sol·licitud d'un certificat de serveis prestats Informació Iniciar el tràmit en línia
SUBVENCIÓ. Acceptació d'una subvenció Informació Iniciar el tràmit en línia
SUBVENCIÓ. Justificació d'una subvenció Informació Iniciar el tràmit en línia
SUBVENCIÓ. Sol·licitud d'una subvenció Informació Iniciar el tràmit en línia

Tributs, multes i gestions econòmiques

Descripció    
Al·legacions/ Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació Informació Iniciar el tràmit en línia
Identificació del conductor responsable d'una infracció Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de devolució d'una fiança Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un certificat de béns Informació Iniciar el tràmit en línia
Tributs municipals (impostos) Informació Iniciar el tràmit en línia

Urbanisme, manteniment de la ciutat i carrers

Descripció    
Sol·licitud d'un certificat d'aprofitament i règim urbanístic Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un certificat d'informe tècnic en matèria urbanística Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un certificat sobre el canvi de numeració o nom d'un carrer Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un certificat sobre legalitat o antiguitat Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'un informe del Patronat de la Ciutat Antiga Informació Iniciar el tràmit en línia

Via pública, trànsit i transport municipal

Descripció    
Gestió de vehicles abandonats Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol.licitud d'informe d'accident de trànsit Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'autorització d'aparcament per a un vehicle d'un comerç de la zona DUMA Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'autorització per accedir al casc urbà de Vic pels vehicles de més de 12 tones Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda Informació
Sol·licitud de participació en la licitació de parades al mercat de marxants Informació
Sol·licitud de recuperació de vehicles retirats pel servei de grua Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de registre de bicicletes Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud de targetes socials de transport urbà (autobús) Informació
Sol·licitud del distintiu d'aparcament a la zona verda Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació de la via pública temporal per a instal·lar-hi una terrassa Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per la instal·lació d'una parada d'Artesans Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per la instal·lació d'una parada de brocanters Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per la instal·lació d'una parada de pintura i dibuix Informació Iniciar el tràmit en línia
Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per obres i serveis Informació Iniciar el tràmit en línia