Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation Links

04/03/2024

Oferta pública


Processos definitius finalitzats

Oferta  
Procés de selecció d'una plaça d'OFICIAL CONDUCTOR/A de la plantilla de personsal laboral fix
Procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de Directiu Públic Professional de l'Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A SOCIAL, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, dues places d'AGENT D'OFICINA D'ACOLLIDA de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per consurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE COMUNICACIÓ de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A DE SALUT, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'OFICIAL DE MANTENIMENT I ESDEVENIMENTS, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'OFICIAL de JARDINER/A, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'ARQUITECTE/A, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de quatre places d'AGENT DE CIVISME, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de cinc places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, del grup C2 , de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A DE CIUTADANIA I COOPERACIÓ, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS ECONÒMICS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, promció interna.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, d'una plaça de CAPORAL de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió temporal mitjançant comissió de serveis del lloc de treball d'ARQUITECTE/A per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS GENERALS, mitjançant promoció interna, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió d'un/a TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció, en torn lliure, de dues places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió del lloc de treball de RESPONSABLE D'ARXIU per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció d'un/a COORDINADOR/A del Pla Educatiu Entorn
Procés de selecció de dos (2) llocs de treball d'INVESTIGADOR/A D'INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL del PECT
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió de lloc de treball de Cap del Departament de Benestar Social per mobilitat interadministrativa.
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A COORDINADOR DEL PECT, per al desenvolupament del projecte "OSONA LAB CITY: Projecte d'innovació social per generar noves oportunitats econòmiques i de coneixement"
Procés de selecció d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA d'agent de mercats ambulants, de l'escala d'Administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, amb adscripció definitiva al lloc de treball de Cap del departament de Comptabilitat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, de dues places d'ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de cinc (5) places d'ADMINISTRATIU/IVA, mitjançant promoció interna, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de quatre (4) places d'EDUCADOR/A SOCIAL de la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de sis (6) places de TREBALLADOR/A SOCIAL de la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL , de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, amb adscripció definitiva al lloc de treball de Responsable de Recursos Humans i Organització, de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic mitjançant concurs-oposició
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE CULTURA, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció de dues places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, promció interna.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, de (2) places de CAPORAL
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, d'una (1) plaça de SERGENT
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, torn lliure, de dues (2) places de OPERARI/ÀRIA DE MANTENIMENT, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, d'una plaça d'OFICIAL PALETA, personal laboral fix de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de mobilitat horitzontal interadmistrativa de dues places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic
Procés de selecció, pel procediemnt de concurs-oposició, de promoció interna, d'una plaça de ENGINYER/A INFORMÀTIC/A, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, de sis places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic,.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició i a través d'un procés restringit de promoció interna reservat a personal funcionari, de tres (3) places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció de 14 places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic, reservades a promoció interna
Procés de selecció d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic, mitjançant concurs-oposició.
Procés de selecció, en la modalitat de MOBILITAT HORITZONTAL INTERADMINISTRATIVA, de quatreplaces de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça d'OFICIAL FUSTER, de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vic, mitjançant concurs-oposició, torn lliure.
Procés de selecció per proveir una plaça de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria CAPORAL, per promoció interna
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, reservada a promoció interna.
Provisió d'un lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI de l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà de l'escala d'administració general, subescala de gestió vinculada al lloc de treball de TÈCNIC/A DE SUBVENCIONS.
Procés de selecció d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA, mitjançant torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per proveir dues places de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent
Procés de selecció d'una plaça de VETERINARI/ÀRIA, en propietat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A mitjançant la promoció interna segons DT 2a TREBEP (funcionarització), de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL, mitjançant torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció de 28 places d'administratiu/iva, mitjançant promoció interna, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic d'Administració General
Procés selectiu per a la cobertura de tres places d'agent de la Guàrdia Urbana de Vic, en règim funcionari de carrera.
Procés de selecció per a la provisió d'una plaça de tècnic d'acció sociocultural, en règim personal laboral fix
Procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'agent cívic en règim personal laboral indefinit.