Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation Links

18/07/2024

Oferta pública


Borses finalitzades

Oferta  
Procés de selecció a través de Vic Ocupació, d'una plaça de Tècnic Superior d'Administració General (TAG) per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de conserges per a l'Ajuntament de Vic (OAC)
PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE CONSERGES D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER ALS CAPS DE SETMANA
Procés de selecció per a la creació de dos llocs de treball de Tècnic/a Social, per a la implementació d'un model d'intervenció socioeducativa
Procés de selecció per a la constitució d'una borsa per a la cobertura temporal de places i llocs de treball d'Administratiu/iva de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció del lloc de treball de coordinador/a de la Biblioteca Pilarín Bayes
Procés selecció per a la creació d'una borsa de CONSERGES de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics mitjos de gestió
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'agents de la Guàrdia Urbana
Procés de selecció d'un/a Arqueòleg/òloga (adscrit a programa municipal)
Procés de selecció d'un Tècnic/a d'Esports adscrit a Programa Municipal.
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a de Mobilitat per a l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic (Programa municipal)
Procés de selecció d'un d' Administratiu/va de nòmines de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms (Programa municipal)
Procés de selecció de la borsa de Tècnic/a de Medi Ambient
Procés de selecció de tres llocs de treball de Tècnic/a d'Ocupació del programa de Treball als Barris (Vic Ocupació)
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT per al projecte de restauració fluvial. (Servei Local d'Ocupació)
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A AODL del programa de Treball als Barris (VicOcupació)
Procés de selecció d'una borsa temporal per a la cobertura interina de places i llocs de treball d'administratiu-va a l'Ajuntament de Vic i als organismes autònoms
Procés de selecció d'una borsa de treball temporal per llocs de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONTRACTACIÓ
Procés de selecció de quatre (4) llocs de treball del nou Programa temporal d'ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I CULTURALS per al nou edifici que allotjarà la nova biblioteca municipal
Borsa de treball temporal per a la cobertura interina de llocs de treball d'ADMINISTRATIU/VA
Borsa Temporal per a la cobertura interina de llocs de treball de tècnic/a auxiliar especialitzat en tècniques al servei de l'espectacle de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A DE GESTIÓ del programa Treball als Barris (Vic Ocupació)
Borsa de treball temporal per a la cobertura interina de llocs de treball d'EDUCADOR/A AMBIENTAL
Procés de selecció d'una borsa de treball d'AGENTS DE GUÀRDIA URBANA de l'Ajuntament de Vic.
Selecció d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a (Servei Local d'Ocupació)
Procés de selecció d'un/a AGENT DE CIVISME, personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'un/a ARQUITECTE/A, personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció per a la cobertura, amb caràcter temporal, del lloc de treball de COORDINADOR-A DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter temporal, del lloc de treball d'OFICIAL JARDINER/A
Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball de TÈCNIC/A DE MOBILITAT
Procés de selecció d'un arquitecte/a, personal funcionari interí
Procés selecció de tres llocs de treball de TÈCNIC/A DE SUPORT EN ORIENTACIÓ I FORMACIÓ OCUPACINAL, un lloc de treball de CAP D'ESTUDIS, i de tres llocs de treball de MONITOR PER LA CASA D'OFICIS, amb destinació al Programa de Treball als Barris
Procés de selecció d'un lloc de treball de RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ de l'Ajuntament de Vic, amb caràcter interí, mitjançant oposició.
Procés de selecció d'una borsa de treball d'AGENTS de Guàrdia Urbana de Vic.
Procés de selecció per a la provisió, amb caràcter interí, d'un lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics/ques de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'AGENT de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa d'AGENT DE MERCATS AMBULANTS de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa d'administratiu/iva de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció temporal d'un/a cap del departament de Territori de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció temporal d'un/a TÈCNIC/A SUPERIOR D'INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de tècnic/a mig d'Esports i Joventut.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de tècnic/a informàtic/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa de treballadors/ores socials de l'Ajuntament de Vic.
Procés de provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de TRESORER/A de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d' AGENTS DE LA POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE CULTURA de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de delineant/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials paleta de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'un/a AODL de Promoció de la Ciutat, com a personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició.
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de personal tècnic informàtic
Procés selectiu per a la creació d'una borsa per cobrir places vacants d'oficial de manteniment de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius de l'Ajuntament de Vic
Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'educadors/ores socials per l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treballadors/ores socials per l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la selecció d'arquitectes de suport a la gestió de la revisió del POUM.