Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation Links

24/05/2024

Oferta pública


Processos definitius en tràmit

Oferta  
Procés de selecció, per promoció interna, d'una plaça de TÈCNIC/A MITJÀ, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic adscrit al departament de Guàrdia Urbana.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, promció interna.
Concurs de provisió de lloc de treball d'ARQUITECTE/A per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció de d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de quatre places de CONSERGE D'ESCOLA, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització per l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça d'AGENT CÍVIC/A, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, de dues places de TREBALLADOR/A SOCIAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabiització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, de cinc places d'ADMINISTRATIU/IVA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça d'ARQUITECTE/A, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A D'ESPORTS de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'OFICIAL PINTOR/A, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de dues places de MEDIADOR/A de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic


Borses en tràmit

Oferta  
Procés de selecció a través de Vic Ocupació, d'una plaça de Tècnic Superior d'Administració General (TAG) per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de conserges per a l'Ajuntament de Vic (OAC)
PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE CONSERGES D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER ALS CAPS DE SETMANA
Procés de selecció per a la creació de dos llocs de treball de Tècnic/a Social, per a la implementació d'un model d'intervenció socioeducativa
Procés de selecció per a la constitució d'una borsa per a la cobertura temporal de places i llocs de treball d'Administratiu/iva de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció del lloc de treball de coordinador/a de la Biblioteca Pilarín Bayes
Procés selecció per a la creació d'una borsa de CONSERGES de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'agents de la Guàrdia Urbana


Processos definitius finalitzats

Oferta  
Procés de selecció d'un/a CAP DEL SERVEI DE CONTROL INTERN I ANÀLISI DE DADES
Procés de selecció de dues places d'ADMINISTRATIU/IVA DE RRHH de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, de quatre places de TÈCNIC/A AUXILIAR DE DINAMITZACIÓ DE CENTRES CÍVICS, reservades a promoció interna
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de l'escala d'administració general, sots-escala tècnica, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, promció interna.
Procés de selecció d'una plaça d'OFICIAL CONDUCTOR/A de la plantilla de personsal laboral fix
Procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de Directiu Públic Professional de l'Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A SOCIAL, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A DE COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I MERCATS, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, de dues places d'OPERARI/A DE MANTENIMENT, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça d'OFICIAL/A PALETA, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, d'una plaça de DELINEANT, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs-oposició, dues places d'AGENT D'OFICINA D'ACOLLIDA de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per consurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A DE MOBILITAT, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació per consurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A DE JOVENTUT de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per consurs-oposició, d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE COMUNICACIÓ de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A DE SALUT, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'OFICIAL DE MANTENIMENT I ESDEVENIMENTS, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'OFICIAL de JARDINER/A, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'ARQUITECTE/A, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de quatre places d'AGENT DE CIVISME, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, de cinc places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, del grup C2 , de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, per estabilització de l'ocupació temporal per concurs, d'una plaça de TÈCNIC/A DE CIUTADANIA I COOPERACIÓ, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS ECONÒMICS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, promció interna.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, d'una plaça de CAPORAL de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió temporal mitjançant comissió de serveis del lloc de treball d'ARQUITECTE/A per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS GENERALS, mitjançant promoció interna, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió d'un/a TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció, en torn lliure, de dues places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió del lloc de treball de RESPONSABLE D'ARXIU per mobilitat-interadministrativa
Procés de selecció d'un/a COORDINADOR/A del Pla Educatiu Entorn
Procés de selecció de dos (2) llocs de treball d'INVESTIGADOR/A D'INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL del PECT
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Convocatòria concurs de provisió de lloc de treball de Cap del Departament de Benestar Social per mobilitat interadministrativa.
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A COORDINADOR DEL PECT, per al desenvolupament del projecte "OSONA LAB CITY: Projecte d'innovació social per generar noves oportunitats econòmiques i de coneixement"
Procés de selecció d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA d'agent de mercats ambulants, de l'escala d'Administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, amb adscripció definitiva al lloc de treball de Cap del departament de Comptabilitat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, de dues places d'ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de cinc (5) places d'ADMINISTRATIU/IVA, mitjançant promoció interna, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de quatre (4) places d'EDUCADOR/A SOCIAL de la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de sis (6) places de TREBALLADOR/A SOCIAL de la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL , de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, amb adscripció definitiva al lloc de treball de Responsable de Recursos Humans i Organització, de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic mitjançant concurs-oposició
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE CULTURA, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció de dues places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de l'escala d'Administració general, subescala tècnica superior, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, promció interna.
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL, de l'escala d'Administració general, subescala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, de (2) places de CAPORAL
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, promoció interna, d'una (1) plaça de SERGENT
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, torn lliure, de dues (2) places de OPERARI/ÀRIA DE MANTENIMENT, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, en torn lliure, d'una plaça d'OFICIAL PALETA, personal laboral fix de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció de mobilitat horitzontal interadmistrativa de dues places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajutnament de Vic
Procés de selecció, pel procediemnt de concurs-oposició, de promoció interna, d'una plaça de ENGINYER/A INFORMÀTIC/A, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, de sis places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic,.
Procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició i a través d'un procés restringit de promoció interna reservat a personal funcionari, de tres (3) places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció de 14 places d'ADMINISTRATIU/IVA de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic, reservades a promoció interna
Procés de selecció d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic, mitjançant concurs-oposició.
Procés de selecció, en la modalitat de MOBILITAT HORITZONTAL INTERADMINISTRATIVA, de quatreplaces de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció, en torn lliure, de tres places d'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça d'OFICIAL FUSTER, de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vic, mitjançant concurs-oposició, torn lliure.
Procés de selecció per proveir una plaça de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria CAPORAL, per promoció interna
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, reservada a promoció interna.
Provisió d'un lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI de l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà de l'escala d'administració general, subescala de gestió vinculada al lloc de treball de TÈCNIC/A DE SUBVENCIONS.
Procés de selecció d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA, mitjançant torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per proveir dues places de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent
Procés de selecció d'una plaça de VETERINARI/ÀRIA, en propietat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A mitjançant la promoció interna segons DT 2a TREBEP (funcionarització), de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL, mitjançant torn lliure, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció de 28 places d'administratiu/iva, mitjançant promoció interna, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic d'Administració General
Procés selectiu per a la cobertura de tres places d'agent de la Guàrdia Urbana de Vic, en règim funcionari de carrera.
Procés de selecció per a la provisió d'una plaça de tècnic d'acció sociocultural, en règim personal laboral fix
Procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'agent cívic en règim personal laboral indefinit.


Borses finalitzades

Oferta  
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics mitjos de gestió
Procés de selecció d'un/a Arqueòleg/òloga (adscrit a programa municipal)
Procés de selecció d'un Tècnic/a d'Esports adscrit a Programa Municipal.
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a de Mobilitat per a l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic (Programa municipal)
Procés de selecció d'un d' Administratiu/va de nòmines de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms (Programa municipal)
Procés de selecció de la borsa de Tècnic/a de Medi Ambient
Procés de selecció de tres llocs de treball de Tècnic/a d'Ocupació del programa de Treball als Barris (Vic Ocupació)
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT per al projecte de restauració fluvial. (Servei Local d'Ocupació)
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A AODL del programa de Treball als Barris (VicOcupació)
Procés de selecció d'una borsa temporal per a la cobertura interina de places i llocs de treball d'administratiu-va a l'Ajuntament de Vic i als organismes autònoms
Procés de selecció d'una borsa de treball temporal per llocs de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONTRACTACIÓ
Procés de selecció de quatre (4) llocs de treball del nou Programa temporal d'ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I CULTURALS per al nou edifici que allotjarà la nova biblioteca municipal
Borsa de treball temporal per a la cobertura interina de llocs de treball d'ADMINISTRATIU/VA
Borsa Temporal per a la cobertura interina de llocs de treball de tècnic/a auxiliar especialitzat en tècniques al servei de l'espectacle de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'un lloc de treball de TÈCNIC/A DE GESTIÓ del programa Treball als Barris (Vic Ocupació)
Borsa de treball temporal per a la cobertura interina de llocs de treball d'EDUCADOR/A AMBIENTAL
Procés de selecció d'una borsa de treball d'AGENTS DE GUÀRDIA URBANA de l'Ajuntament de Vic.
Selecció d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a (Servei Local d'Ocupació)
Procés de selecció d'un/a AGENT DE CIVISME, personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció d'un/a ARQUITECTE/A, personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció per a la cobertura, amb caràcter temporal, del lloc de treball de COORDINADOR-A DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter temporal, del lloc de treball d'OFICIAL JARDINER/A
Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball de TÈCNIC/A DE MOBILITAT
Procés de selecció d'un arquitecte/a, personal funcionari interí
Procés selecció de tres llocs de treball de TÈCNIC/A DE SUPORT EN ORIENTACIÓ I FORMACIÓ OCUPACINAL, un lloc de treball de CAP D'ESTUDIS, i de tres llocs de treball de MONITOR PER LA CASA D'OFICIS, amb destinació al Programa de Treball als Barris
Procés de selecció d'un lloc de treball de RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ de l'Ajuntament de Vic, amb caràcter interí, mitjançant oposició.
Procés de selecció d'una borsa de treball d'AGENTS de Guàrdia Urbana de Vic.
Procés de selecció per a la provisió, amb caràcter interí, d'un lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics/ques de l'Ajuntament de Vic
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'AGENT de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa d'AGENT DE MERCATS AMBULANTS de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa d'administratiu/iva de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció temporal d'un/a cap del departament de Territori de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció temporal d'un/a TÈCNIC/A SUPERIOR D'INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de tècnic/a mig d'Esports i Joventut.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de tècnic/a informàtic/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'una borsa de treballadors/ores socials de l'Ajuntament de Vic.
Procés de provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de TRESORER/A de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d' AGENTS DE LA POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE CULTURA de l'Ajuntament de Vic, mitjançant oposició.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de delineant/a de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials paleta de l'Ajuntament de Vic.
Procés de selecció d'un/a AODL de Promoció de la Ciutat, com a personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició.
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de personal tècnic informàtic
Procés selectiu per a la creació d'una borsa per cobrir places vacants d'oficial de manteniment de l'Ajuntament de Vic
Procés selecció per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius de l'Ajuntament de Vic
Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'educadors/ores socials per l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treballadors/ores socials per l'Ajuntament de Vic.
Procés selectiu per a la selecció d'arquitectes de suport a la gestió de la revisió del POUM.


Oferta Publica Ocupació OFIM

Oferta  
Borsa temporal per a la cobertura interina de la plaça de tècnic/a mig de gestió, subgrup A2, lloc de treball tècnic/a de fires i mercats de l'OFIM
Procés de selecció d'un/a administratiu/va pel programa municipal de suport a la gestió del Festival Nits de Cinema Oriental i les fires de Vic i, constitució d'una borsa de treball
Procés de selecció per promoció interna per a cobrir una plaça C2 auxiliar administratiu/va i proveïr el lloc de treball d'auxiliar administratiu/va de fires i mercats
Procés de selecció per promoció interna per a cobrir una plaça C2 oficial de primera i proveïr el lloc de treball d'oficial de consergeria
Provisió del lloc de treball de Directiu Públic Professional, Gerent de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, mitjançant el sistema de lliure designació
Procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mig de gestió, amb adscripció al lloc de treball de Tècnic/a de Fires i Mercats, grup A2, de la plantilla de personal funcionari, dins de l'Oferta d'Ocupació Pública d'estabilització de l'ocupació pública de l'OFIM per a l'any 2022
Procés de selecció d'una plaça d'administratiu/va de l'OFIM
Procés de selecció d'una plaça d'operari de manteniment de l'OFIM
Procés de selecció d'una plaça de TÈCNIC/A MIG de la plantilla de personal laboral de l'OFIM mitjançant concurs-oposició
Procés de sel·lecció borsa Tècnic de Fires A2


Oferta Publica Ocupació XARXA

Oferta  
Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter temporal, d'un OFICIAL LAMPISTA per a l'Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans (XSU) de l'Ajuntament de Vic
Proccés de selecció d'un OFICIAL DE CEMENTIRI de la plantilla de personal funcionari de la Xarxa de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vic