Política de privacitat de protecció de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Vic

L’Ajuntament informa als usuaris sobre la seva política de privacitat de conformitat amb amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic