Preguntes més freqüents

Què és la "SEU ELECTRÒNICA"?
És un portal web disponible per a la ciutadania on es poden realitzar consultes i tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Vic. El fet de ser virtual fa que es pugui fer qualsevol dia i a qualsevol hora.
Què cal tenir en compte abans de tramitar electrònicament?
Abans d'iniciar la tramitació és important llegir la fitxa de descripció de cada tràmit, en la qual s'explica en què consisteix i quins requisits són necessaris per poder-lo fer. També cal revisar la pestanya "Documentació", en què es detalla si aquell tràmit requereix l'aportació de documentació annexa a la sol·licitud. La llegenda al final de la pestanya informa sobre l'obligació o no de presentar documentació complementària.
Com puc consultar les meves sol·licituds presentades a l'Ajuntament?
Des de l'apartat "Les meves sol·licituds" del menú de l'esquerra de la seu electrònica podeu fer la consulta de totes les sol·licituds que heu presentat a l'Ajuntament. Per motius de seguretat, per fer aquesta consulta cal que disposeu d'un certificat digital.
Com puc consultar els meus expedients administratius?
Des de l'apartat "Els meus expedients" del menú de l'esquerra de la seu electrònica podeu fer la consulta dels expedients administratius que s'han iniciat a petició vostra i del contingut d'aquestes consultes. També podeu saber com va la tramitació en cada moment. Per motius de seguretat, per fer aquesta consulta cal que disposeu d'un certificat digital.
Quins són els certificats vàlids per tramitar a la seu electrònica?
Podeu utilitzar qualsevol dels següents certificats emès per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CAT Cert):

Consulteu la llista de certificats admesos en l'apartat de requisits tècnics de la seu electrònica.
Com puc obtenir un certificat digital?
Els particulars que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibles:

http://www.idcat.cat
Si no vull tramitar electrònicament, on puc trobar el model de sol·licitud per fer el tràmit presencialment?
Al final de la pestanya "Dades generals" de cada tràmit hi ha el model de sol·licitud corresponent, que es pot descarregar i emplenar abans de presentar-lo a qualsevol oficina de registre de l'Ajuntament:
 • C. Ciutat, 1
 • C. Virrei Avilés, 34
Quin format poden tenir els fitxers que vull adjuntar?
Documents textuals:
 • HTML (ISO/IEC 15445:2000)
 • UTF encoded text (Unicode) (ISO/IEC 10646:2003)
 • XML (ISO/IEC 13250-3:2007)
 • XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
 • Word 2007-2010
 • Word 97-2003
 • Word 2000 (9.0) for Windows
 • Open Document Format (ISO/IEC 26300:2006)
Documents Gràfics:
 • JPEG2000 (ISO/IEC 15444)
 • JPG (ISO/IEC 15444)
 • PNG (ISO/IEC 15948:2004)
 • PDF (ISO 32000-1:2008)
 • PDF/A (ISO-19005)
 • TIFF (Tagged Image File Format - ISO 12639:2004)
Documents So:
 • MP3 (ISO/IEC 11172)
Documents Video:
 • MP4 (ISO/IEC 14496-14:2003)
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic