Informació de la seu

QUÈ ÉS LA SEU?
La Seu electrònica és un portal Web amb un nivell superior de garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics on vostè pot realitzar consultes i tràmits de forma telemàtica amb l'Ajuntament de Vic.

IDENTIFICACIÓ DE LA SEU
La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.

  • La seu electrònica de l'Ajuntament de Vic està disponible a través de l'adreça electrònica: https://seuelectronica.vic.cat
  • La seva titularitat correspon a l'Ajuntament de Vic.
CERTIFICATS DIGITALS EMPRATS I ADMESOS A LA SEU ELECTRÒNICA
Certificats digitals emprats:

En aquesta Seu Electrònica s'utilitzen certificats emesos per l'Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:
  • Identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica
  • Identificar i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada: Certificat de segell d'òrgan.

Certificats admesos:

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l'Ajuntament de Vic podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a http://www.dnielectronico.es/.

Així mateix, podeu utilitzar qualsevol dels següents certificats emès per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CATCert):

  • IdCat (Agència Catalana de Certificació)
  • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)

Els particulars que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibles:

http://www.idcat.cat

DOCUMENTS ASSOCIATS

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic