Els meus pagaments

Apartat per fer pagaments tramesos per l'Ajuntament.

Fer el pagament mitjançant el codi de verificació de la carta de pagament (no requereix certificació)

Fer el pagament

Consultar els pagaments ja fets o fer pagaments pendents (requereix certificació)

Accedir als pagaments

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic