Requeriments tècnics:

Sistemes operatius suportats
 • Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, , Windows 7 (32 i 64 bits), Windows 8 i 8.1, Windows 10, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server.
 • Linux amb kernel 2.4 i posteriors.
 • Mac OS X 10.8.x i posteriors.
Nota: Amb sistema operatiu Mac es poden produïr problemes amb la signatura electrònica, es recomana fer-ho des de sistemes operatius Microsoft Windows.
Versió de java instal·lada
Cal tenir instal·lada la versió executable de Java, com a mínim JRE 1.7.0_51 ( inclòs el plug-in de Java).
Navegadors
Suportades les últimes versions de:
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
No Suportades les últimes versions de:
 • Chrome
 • Microsoft Edge
Certificats suportats:
 • Dirección General de la Policia (DNIE).
 • Autoridad de Certificación de la Abogacia (ACA).
 • Agència Catalana de Certificació (EC-ACC): IDCat, TCat.
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic